nidagrass® grastegels

nidagrass®

nidagrass®

nidagrass®

nidagrass® 

nidagrass® tegels zijn speciaal ontwikkeld om een stabiel en berijdbaar grasoppervlak te garanderen, zonder spoorvorming, putten of plassen. Zij blijven ook op termijn duurzaam en soepel met een ideale rek- en krimpspanning en kunnen deze platen weerstaan aan een belasting tot 310 ton/m² en aan asbelasting tot 20 ton.

meer info

nidagrass® gamma

nidagrass SG035
geschikt voor grasverhardingen met
normaal wagenverkeer

nidagrass IG040 
geschikt voor grasverhardingen
voor zwaar en frequent verkeer

parkeerdoppen
Witte markeringsdoppen om een
parking af te bakenen

Plaatsing nidagrass®

Hoe u zelf  nidagrass®-tegels kan plaatsen, leggen wij u graag stap voor stap uit.  

Informatie aanvragen

U had graag meer informatie over nidagrass® ontvangen?

Contacteer ons

nidagrass® toepassingen

nidagrass® grastegels zijn speciaal ontwikkeld om een stabiel en berijdbaar grasopperlvak te garanderen.

Meer informatie